Licht man 2016 stof hout vulling licht +/- 180 x 65 x 8 cm (2x)

Licht vrouw 2016 stof hout vulling licht 186 x 86 x 9 cm

Lichtman 2017 stof hout vulling licht 125 x 90 x 8 cm

Lichtfiguur 2017. 180 x 60 x 6 cm stof hout vulling licht

Moderne welvaart  2013 hout verf metaal 127 x 31 x 31 cm

z.t 2007 hout sepiaschelp 34 x 26 x 14 cm

Helping hands 2014 stof hout vulling 80 x 80 x 8 cm


.