Op aanvraag verzorg ik beeldende workshops voor groepen/bedrijven en educatieve lessen voor onmderwijs in mijn atelier gdurende het hele jaar in het jaar.