New fairy Tales. . . once upon a time

"'De kater die de wacht hield..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingelijst 80x60cm

"De Harlekijn en zijn vrienden..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"De fluisterende hond..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"Een liefdes verhaal..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"De magische brug..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"De lama bij de haven..."

New Fairy Tales2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"Een avontuur in de jungle..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"De grote stapper..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.

"Het meisje in de spiegel..."

New Fairy Tales 2018, mixed media, Klassiek ingellijst 80 x 60 cm.


'De prinses in de toren...."

New Fairy Tales 2018, mixed media, klassiek ingellijst 80 x 60 cm.WAAROM nieuwe sprookjes?

Er is iets bijzonders aan de hand. Het is namelijk tijd voor nieuwe sprookjes.

Enerzijds heeft de welvarende mens behoefte aan gewaardeerde authenticiteit en anderzijds drommen we samen als een kudde dieren om niet alleen het leven te beleven. Het beleefde leven delen we nu veelal via de media, om te pieken, om te shinen, om boven de massa uit te stijgen, om uniciteit … Dat doen we als buurtgenoot, journalist, president, hetero, gender, homo, man, vrouw, autochtoon, professional, allochtoon, overheerser, transseksueel, kind, adolescent, single, autist, slaaf, travestiet, oud, jong, gelovige, babyboomer, jeugd, hoog-laag opgeleid…   

De roep om authenticiteit is groot… “om er te zijn, gezien te worden en om te duiden”

Authenticiteit alleen is niet voldoende. Graag delen we onszelf met anderen, om de unieke gezamenlijkheid te betuigen… door het bezoeken van festivals, het leveren van actieve inspanningen voor goede doelen, door te eten met veel vrienden, hetzelfde bezit te vergaren, het bezoeken van places-to-be, te geloven in superfood-hypes, dezelfde vakantiebestemmingen…

“om het zijn en het gezien te zijn te voelen”

We laten ons ringeloren om redenen. De wereld en haar gebeurtenissen liggen onder handbereik.  Uit de veranderende mondiale verhoudingen, economische ontwikkelingen en klimaatveranderingen vloeien volksverhuizingen, cultuurvermengingen en nieuwe samenlevingen voort. Deze veranderingen veronderstellen inleving- en aanpassingsvermogen. Deze knagen aan oude waarden en normen, cultuurgeschiedenissen en samenlevingsvormen. Dat verontrust.

Teruggrijpen op- en kijken naar het verleden is makkelijker dan creëren van- en aanvaarden voor de toekomst.  Daarom is het tijd voor nieuwe sprookjes. Creativiteit van elk individu is nodig om nieuwe samenlevingsvormen en geschiedenissen te maken. Via kunstwerken omdat heden ten dage het beschouwen en analyseren van visuele beelden het interpretatievermogen en het begrip ervan vergroten. Via deze kunstwerken omdat bij het creëren van een sprookje ‘de wens de vader is van de gedachte’, maw bij een zelf bedacht sprookje, waarin jij je ideale samenleving creëert, is het begin en einde bekend…

Sprookjes hebben van oorsprong een herkenbare opbouw van vertelling en doel. Er was eens…,... de oproep tot wijsgerige aandacht. Een paar karakters…,... de hoofdrolspelers verdeelt in goed en kwaad. Een actie of gebeurtenis… ...een keuze om de heldhaftigheid te tonen. De ellende…,... de verschrikking benaderend en, meestal de goede afloop…,... de hoop en het geluk voor de toekomst.

Ik heb 10 aanzetten tot nieuwe sprookjes gemaakt. Gemaakt met dezelfde middelen en ogenschijnlijk op elkaar lijkende voorstellingen. De sprookjeselementen zoals de karakters, de omgeving en de plaatsing zijn niet zoals we gewoon zijn. De toeschouwer kan door het bekijken en benoemen van de voorstelling komen tot een eigen gemaakt sprookje. Dit is een creatief proces. Jouw sprookje hoeft niet mijn sprookje te zijn, immers iedereen is uniek. Misschien vinden we overlappingen.

Het begin is er: “Er was eens ...” en, het eind ook?